Sayfa : Proje Detay

Sosyal Medya'da Paylaş

Kıroğlu Evi Kitaplık / CD Depolama Ünitesi

Kıroğlu Evi Kitaplık / CD Depolama Ünitesi

Aynı konsept dahilinde iki farklı ürün tasarımı yapılıp, uygulanmıştır. Bunlardan ilki, kitaplık, ikincisi ise cd depolama ünitesidir. İşverenin hem kitaplarını hem de müzik sistemini yoğun kullanımından dolayı, ürünler tasarlanırken, kolay ulaşılabilir olması öncelik olarak belirlenmiştir. Malzeme kullanımında ise sıcak ve soğuk malzemelerin proporsiyonel olarak işlevlerini görsel anlamda da ortaya çıkarmasına dikkat edilmiş, buna birleşim detaylarında da özen gösterilmiştir. Yaşam alanının farklı köşelerinde konumlanan bu iki ürünün aynı mekan içinde birbirleri ile bağlantı kurması ve her ikisinin de depolama üniteleri olmalarından dolayı aynı dile sahip olmaları öngörülmüştür.

  • Tarih : 04.05.2015
  • Kategori : ÜRÜN TASARIMI
  • Adres :