Sayfa : Proje Detay

Sosyal Medya'da Paylaş

Samsun İstiklal Caddesi AVM Dönüşüm Projesi

Samsun İstiklal Caddesi AVM Dönüşüm Projesi

Samsun kentinin en önemli ve tanınmış caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi (Çiftlik), kentte zaman içerisinde hizmete giren alışveriş ve yaşam merkezlerinin sahip oduğu işlevler ve Samsun'da çekim alanlarının yer değişirmesi sonucu eski çekiciliğini yitirmeye başlamaktadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen kentsel proje çalışmasının teml amacı, kent için oldukça büyük bir öneme ve tanınmışlığa sahip olan ayrıca ciddi bir arter olmakla beraber yoğun ticari alanlara da sahip olan İstiklal Caddesi'nin hem işlev hem de görsel açıdan daha çekici bir yapıya kavuşturulması ve günümüz alışveriş ve yaşam merkezleri ile rekabet edebilecek düzeye getirilmesidir. Bu kapsamda proje iki temel öğe üzerinden değerlendirmeye başlanmıştır. Bunlardan bir tanesi çok uzun bir cadde olan İstiklal Caddesi üzerinde bitişik nizam olarak konumlanmış apartman bloklarının karşılıklı cephe iyileştirmeleri ve dil birliği açısından tutarlı bir hale getirilme aşaması; ikincisi ise ticari işletmelerin bulunduğu ve İstiklal Caddesini besleyen arterin bir alışveriş merkezinin işlevlerini yerine getirebilecek hale dönüştürülmesi doğrultusunda süreklilik, kent/cadde mobilyaları ile işlev kazandırılmış bir durma getirilmesidir. Her iki kriterin de birbirleri ile olan uyumu, gerekli tüm işlevleri caddeye kazandıracak şekilde sağlanmaya çalışılmıştır.

  • Tarih : 03.04.2014
  • Kategori : KENTSEL TASARIM
  • Adres :